Christenen bemoedigen en toerusten om moslims te bereiken

Anderen dienen

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’

Zijn belofte houden

‘Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen.’

Hopen op zijn terugkomst

‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.’

"Want het eeuwige leven is dat zij u kennen, de enige ware God, en Hem die u gezonden hebt, Jezus Christus."

Zie hieronder onze diensten!

Wie wij zijn

1. Real Talk

Real Talk introduceert een concept dat gebruikt kan worden om geloofsgesprekken te voeren. Daarnaast worden er Real Talk cursussen gegeven aan kerken, organisaties, kringen etc. ter voorbereiding voor de gesprekken met moslims, orthodoxe Joden, Johova getuigen enz. Wij organiseren zelf ook gespreksbijeenkomsten.

2. Focus

Wij richten ons vooral op het bereiken van moslims en joden met de evangelie van Jezus Christus. Daarnaast bemoedigen en rusten wij christenen toe om datzelfde te doen.

3. Hoe wordt het gedaan

Er worden cursussen gegeven in kerken, organisaties, kringen etc. Dat kan eenvoudig met een mailtje geregeld worden. Vervolgens wordt er als het nodig is geholpen met dialoog voering.
Bij het organiseren van een gespreksbijeenkomst, wordt dat op de website, Facebook en Twitter geannonceerd.

4. Waarom wordt het gedaan

Het is een taak en verantwoordelijk die elk volgeling van Jezus Christus gekregen heeft, maar het wordt vanuit onze kant vooral uit liefde gedaan. De getuigenis van de Bijbel spreekt voor zich, ons taak is om dat duidelijk te maken aan moslims en waarom het Jezus is en niet Mohammed. De rest is Gods werk.

5. Wilt u in contact komen met ons?

Wilt u in contact komen met ons? Zij het inschrijven voor komende dialogen of cursussen aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op!

  • No events

Latest Tweets

Error: Please set your Twitter oAuth API Keys on Control Panel > Global Settings > API Keys page. (Missing Consumer Key)

http://starkessays.com/write-my-essay/